היום הילדים קיבלו דף מצולם של שיר שלישי.
נא לוודא בכל יום רביעי שהילדים מביאים את קלסר השירים.